WAT DOE IK

“De inzet van Zeus Hoenderop raakt indringend en confronterend.
Dat is noodzakelijk! Kunst is waar, aldus Picasso!”

 

Jac de Bruijn, 2017

Sociale innovatie door kunstzinnige interventies 

Als beeldend kunstenaar lever ik graag een bijdrage aan een duurzame samenleving. Door sociale innovatie en kunstzinnige interventies toe te passen, wordt het onzichtbare zichtbaar en het onbewuste bewust. Het uitgangspunt is dat er in elke situatie een oplossing verborgen ligt om ontdekt te worden. Waarbij synchroniciteit het leidende principe is.

Gerelateerd aan de vraagstelling wordt er samengewerkt met partners uit het onderwijs, de zorg, politiek, sport, godsdienst, non-profit organisaties, kunstinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Uit deze samenwerking ontstaat dan  een win-winsituatie in het social economisch domein.

Door het hele plaatje in beeld te brengen, kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden die recht doen aan iedereen binnen het systeem.

 Ite missa est

Recensie door Toon van Gestel. Gepubliceerd november 2018 in de Buurtkrant van de Armhoefse Akkers in Tilburg.

‘I’ll Be Seeing You’

De inzet van Zeus Hoenderop raakt indringend en confronterend.
Dat is noodzakelijk! Kunst is waar, aldus Picasso! Of tenminste moet ze waarheid blootleggen, ontdekken, uitdagen, zoeken.
Dat maakt het mogelijk dat waarheid gevonden kan worden in kunst.
Zeus verankert zijn werk in geschiedenis van toekomst en verleden, met een sterke persoonlijke betrokkenheid.
Dit was direct, open en uitdagend terug te vinden in zijn werk op Landpark Assisie bij Prisma.
Hij was in staat op een eigenzinnige wijze een historische verbinding te leggen met de betekenis van kunst voor zorg en omgekeerd, de betekenis van zorg in kunst.

Het lijkt me dat zo hoort in het werk van Zeus.

Jac de Bruijn, 2017
Lid raad van bestuur Prisma