Referenties

Ite missa est

Recensie door Toon van Gestel. Gepubliceerd november 2018 in de Buurtkrant van de Armhoefse Akkers in Tilburg.

‘I’ll Be Seeing You’

De inzet van Zeus Hoenderop raakt indringend en confronterend.
Dat is noodzakelijk! Kunst is waar, aldus Picasso! Of tenminste moet ze waarheid blootleggen, ontdekken, uitdagen, zoeken.
Dat maakt het mogelijk dat waarheid gevonden kan worden in kunst.
Zeus verankert zijn werk in geschiedenis van toekomst en verleden, met een sterke persoonlijke betrokkenheid.
Dit was direct, open en uitdagend terug te vinden in zijn werk op Landpark Assisie bij Prisma.
Hij was in staat op een eigenzinnige wijze een historische verbinding te leggen met de betekenis van kunst voor zorg en omgekeerd, de betekenis van zorg in kunst.

Het lijkt me dat zo hoort in het werk van Zeus.

Jac de Bruijn, 2017
Lid raad van bestuur Prisma