Kunst in de kringloop – Pleidooi voor zuivere lucht

Kunst in de kringloop.

Kringloopbedrijf La Poubelle presenteert de tentoonstelling ‘Kunst in de kringloop’ van beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop. Deze tentoonstelling is in de winkel van La Poubelle vanaf 23 november t/m 8 december 2018 te zien.  De opening is vrijdag 23 november om 17.00 uur met een openingswoord door Martin de Wolf commissielid GroenLinks.

In de tentoonstelling ‘Kunst inde kringloop’ toont Hoenderop, naast kringloopartikelen uit de winkel van La Poubelle, foto’s van deze artikelen die zijn gefotografeerd in de context van zijn vorige tentoonstelling ‘Residentie Heilige Dionysius van Parijs’. Deze tentoonstelling was in oktober 2018 te zien op het voormalige terrein van Huize Moerenburg. Het was zowel een eerbetoon aan de patroonheilige Dionysius vanTilburg als een pleidooi voor zuivere lucht.

Dionysius van Parijs is een noodhelper, die men onder andere kan aanroepen bij longziekten. Als we nu naar de longen van de aarde kijken of van onze stad, hoe kunnen we dan zorgen dat we deze longen en onze longen gezond houden? Zowel vanuit het perspectiefduurzaamheid als de herwaardering van vergeten bronnen uit het verleden, wordtDionysius nieuw leven ingeblazen  als patroonheilige voor zuivere lucht.

Op 9 oktober 2018, de feestdag van Dionysius, liep Hoenderop verkleed als bisschop Dionysius vanaf het geboortehuis van Peerke Donders naar de Dionysiuskerk van het Goirke. Bijaankomst in de kerk hield Hoenderop op het altaar een toespraak met daarin eenvoorstel om jaarlijks op 9 oktober het thema zuivere lucht centraal te stellen.

In de tentoonstelling ‘ResidentieHeilige Dionysius van Parijs’ had Hoenderop goederen uit de winkel van La Poubelle als readymades ingezet. Het doel hiervan was tweeledig:

  • Hierdoor werden de kringloop goederen in een context van kunst gepresenteerd, waar door er een nieuw potentieel publiek werd aangetrokken voor kringloopartikelen.
  • Door de goederen van La Poubelle als readymades binnen een tentoonstelling te plaatsen, werden er geen nieuwe goederen of materialen gebruikt voor het vervaardigen van kunstwerken. Op deze manier wordt er duurzamer omgegaan met het hergebruik van goederen.

Kringloopwinkels dragen bij aan de zuivere lucht die we allemaal inademen.  Doordat spullen langer in omloop blijven en minder snel worden afgedankt, hoeven er minder nieuwe goederen te worden geproduceerd en vervoerd. Het hergebruiken van goederen levert daar mee een directe bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot, wat resulteert in het  inademen van schonere lucht.

Readymade is een kunstvorm die is ontstaan in het begin van de 20e eeuw. Een industrieel voorwerp wordt uit zijn alledaagse omgeving gehaald en binnen de context van kunst getoond. Binnen de traditie van readymade als kunstvorm gaat Hoenderop in de tentoonstelling ‘Kunst in de kringloop’ in La Poubelle verder. Dit door in plaats van deze readymades te conserveren binnen de kunstwereld, het weer terug te plaatsen in de kringloop.

Als koper koop je bijvoorbeeld een stoel, wat tevens een gesigneerd kunstwerk is. Daarbij krijg je als klant de foto van de stoel, zoals die te zien was in de tentoonstelling ‘Residentie Heilige Dionysius van Parijs’ erbij cadeau.