Home-reserve

Sociale innovatie door kunstzinnige interventies

Als beeldend kunstenaar lever ik graag een bijdrage aan een duurzame samenleving, bied ik inzicht en handvaten voor persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke vraagstellingen. Door sociale innovatie en kunstzinnige interventies toe te passen, wordt het onzichtbare zichtbaar en het onbewuste bewust. Het uitgangspunt is dat er in elke situatie een oplossing verborgen ligt om ontdekt te worden. Vanuit het artistieke scheppingsproces zet ik onder andere Design Thinking in als tool. 

Gerelateerd aan de vraagstelling wordt er samengewerkt met partners uit het onderwijs, de zorg, politiek, sport, godsdienst, non-profit organisaties, kunstinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Uit deze samenwerking ontstaat dan  een win-winsituatie in het social economisch domein.

Door het hele plaatje in beeld te brengen, kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden die recht doen aan iedereen binnen het systeem.