Hoe ga ik te werk

Sociale innovatie door kunstzinnige interventies

Omdat ik graag een bijdrage lever aan een duurzame samenleving, bied ik inzicht en handvaten voor persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke vraagstellingen. Door sociale innovatie en kunstzinnige interventies toe te passen, wordt het onzichtbare zichtbaar en het onbewuste bewust. Het uitgangspunt is dat er in elke situatie een oplossing verborgen ligt om ontdekt te worden.

Vanuit het artistieke scheppingsproces zet ik design thinking in als tool.

De volgende pijlers staan centraal in de werkwijze:

  • Het uitgangspunt is dat er in elke situatie een oplossing verborgen ligt om ontdekt te worden.
  • Alle betrokkenen een stem geven.
  • Systemische dynamieken en psychologische processen zichtbaar maken, onder andere door film en beeldende kunst.
  • Het verbinden van alle elementen binnen en buiten een systeem zoals medewerkers of afdelingen, klanten, publiek maar ook actuele en maatschappelijke ontwikkelingen, zodat gestagneerde processen weer in beweging komen.
  • Gerelateerd  aan de vraagstelling wordt er samengewerkt met partners uit het onderwijs, de zorg, politiek, sport, godsdienst, non-profit organisaties, kunstinstellingen,  bedrijfsleven en overheid. Uit deze samenwerking ontstaat dan  een win-winsituatie in het social economisch domein.
  • Experimenteren met concepten, producten of diensten door deze te toetsen in de openbare ruimte en bij de gebruikers.
  • Feedback gebruiken om het product of de dienst verder te ontwikkelen en vorm  te geven.

Door het hele plaatje in beeld te brengen, kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden die recht doen aan iedereen binnen het systeem.

Voor organisaties 

Door op een sociaal, kunstzinnige en innoverende manier met organisatorische, maatschappelijke en actuele vraagstukken te werken, ontstaan er nieuwe verbindingen. Ook wordt zichtbaar waar problemen en kansen liggen en hoe deze kunnen worden opgepakt. Hieruit ontstaat een nieuw bewustzijn dat leidt tot gedragsverandering.

In dit proces wordt gebruik gemaakt van de geschiedenis, kennis, informatie en de thema’s die er spelen of hebben gespeeld, de mensen bij de plek horen en gehoord hebben. Uit deze manier van werken openbaart zich een nieuw inzicht. Met dit nieuwe bewustzijn is datgene zichtbaar geworden wat voorheen onbenoemd, vergeten, onbewust of verborgen is gebleven. Hieronder staan twee voorbeelden beschreven.

Verborgen op Landpark Assisië

Voorbeelden hiervan zijn een project op Landpark Assisie, een thuis voor verstandelijk beperkten in Biezenmortel, waar zichtbaarheid en meedoen in de maatschappij een thema bleek te zijn. Het project liep van juni tot en met oktober 2017 en is afgesloten met de tentoonstelling ‘I’ll be seeing you’, gebaseerd op de ontdekking dat er een Amerikaanse militair ondergedoken heeft gezeten op het landpark tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Link naar de  video waarin bewoonster Serena het thema zichtbaarheid prachtig verwoordt: https://www.youtube.com/watch?v=mJ7ABVUS0fU

AanTafel I

In dit project gaf ik podium aan voormalige parochianen van de Sacramentskerk in Tilburg. Op 8 december 2017 plaatste ik een tafel op het braakliggende terrein van de voormalige Sacramentskerk in Tilburg. Het doel hiervan was tweeledig: de buurt een stem te geven en om met elkaar weer het gemeenschapsgevoel te beleven, dat de Sacramentskerk tot aan de sluiting had geboden. Daarnaast bood de tafel een context voor de maatschappelijke vraagstelling over de herbestemming van kerken. Fase I van aan tafel project liep van 8 december 2017 t/m 9 juni 2018. Fase II van Aan Tafel is in juni 2019 gestart en geeft podium aan alle betrokkenen bij de bouw en herbestemming van de voormalige Sacramentskerk.

Video door Omroep Tilburg